دیکشنری تخصصی ایرانیان

feasibility study

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری علوم انسانی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

فرهنگ لغات علوم دریایی

لغات تخصصی مربوط به کار

امکان سنجی

مطالعاتی برای تحلیل و ارزیابی پروژۀ پیشنهادی و بررسی امکان اجرای فنی آن و نیز حصول اطمینان از سودمندی و تحقق اهداف آن با هزینۀ پیش‌بینی‌شده.

ویکی پدیا

امکان سنجی

امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده‌است که روند تصمیم‌گیری را پشتیبانی کند.

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.