دیکشنری تخصصی ایرانیان

excitation

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی برق

تحریک

وارد کردن ولتاژ به یک پیچه برای تولید میدان مغناطیسی.

دیکشنری تخصصی فیزیک

برانگیزش

فرایندی که در آن اتم یا مولکول، براثر تابش الکترومغناطیسی یا برخورد، انرژی می‏گیرد و به حالتی با انرژی بیشتر می‏رود.

شیمی

برانگیزش

فرایندی که در آن اتم یا مولکول، براثر تابش الکترومغناطیسی یا برخورد، انرژی می‏گیرد و به حالتی با انرژی بیشتر می‏رود.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

تهییج

فعالیت فراخوانده در یک عصب یا ماهیچه در هنگام تحریک.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

برانگیزش

فرایندی که در آن اتم یا مولکول، براثر تابش الکترومغناطیسی یا برخورد، انرژی می‏گیرد و به حالتی با انرژی بیشتر می‏رود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.