دیکشنری تخصصی ایرانیان

evaluation

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری فناوری اطلاعات

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی پزشکی

ارزشیابی

بررسی ارتباط و اثربخشی و اثر نهایی (impact) برنامه‌ها در مقایسه با اهداف تعریف‌شدۀ آنها.

دیکشنری تخصصی داروسازی

ارزشیابی

بررسی ارتباط و اثربخشی و اثر نهایی (impact) برنامه‌ها در مقایسه با اهداف تعریف‌شدۀ آنها.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.