دیکشنری تخصصی ایرانیان

early start date

لغات تخصصی مربوط به کار

زودترین آغاز

در روش مسیر بحرانی، زودترین زمان ممکنی که در آن می‌توان یک فعالیت را باتوجه‌به منابع و قیدها و تاریخ داده‌ها آغاز کرد.

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.