دیکشنری تخصصی ایرانیان

dubbing

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

گفتارگردانی

بیان گفت‌وگوها یا گفتار فیلم به زبان دیگر، براساس متن ترجمه‏شده.

صداگذاری

ساخت صداهای مختلف و انطباق آنها با یک صحنه از فیلم ازطریق منابع صوتی گوناگون.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.