دیکشنری تخصصی ایرانیان

double printing

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

چاپ دوتایی

شیوه‏ای در چاپ فیلم که در آن با بر هم‏ نهادن دو نسخۀ منفی یا مثبت فیلم، نسخه‏ای ترکیبی به دست می‏آید.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.