دیکشنری تخصصی ایرانیان

dimensions

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فیزیک

ابعاد

حاصل ضربی از کمیت‌های اصلی فیزیک با توان‌های مربوط، برای بیان طبیعت کیفی یک کمیت فیزیکی.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی کشاورزی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.