دیکشنری تخصصی ایرانیان

cut

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

برش

[سینما و تلویزیون] گذر بلافاصله و بدون واسطه از نمایی به ‏نمای دیگر|||[ورزش] در بسکتبال، تغییر جهت ناگهانی بازیکن مهاجمِ بدون توپ در حین دویدن با هدف به هم‌ ریختن سازمان دفاعی حریف یا دریافت توپ در موقعیت مناسب.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

برش

جدا کردن قطعه‏ای از متن یا نگاره برای حذف یا جابه‏جایی آن|||متـ . بریدن.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

برش

[سینما و تلویزیون] گذر بلافاصله و بدون واسطه از نمایی به ‏نمای دیگر|||[ورزش] در بسکتبال، تغییر جهت ناگهانی بازیکن مهاجمِ بدون توپ در حین دویدن با هدف به هم‌ ریختن سازمان دفاعی حریف یا دریافت توپ در موقعیت مناسب.

باستان ‏شناسی

کند

خاک‌برداری و کندوکاو پیشینیان در یک نهشتۀ قدیمی‌تر برای کندن پی یا هر فعالیت دیگر که به پدید آمدن یک بافت باستان‌شناختی منجر شده ‌است.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

معماری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.