دیکشنری تخصصی ایرانیان

cross talk

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی و رادیولوژی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

ویکی پدیا

هم شنوی

به تداخل ناشی از انرژی الکتریکی بین دو سیم هم‌شنوی یا کراس‌تاک یا نشت سیگنال می‌گویند و با نماد XT نمایش می‌دهند. به عبارت دقیق‌تر هم‌شنوی جفت‌شدگی ناخواستهٔ سیگنال‌ها بر اثر خاصیت القاوری یا خازنی بین دو کانال مخابراتی است. هم‌شنوی زمانی رخ می‌دهد که بخشی از انرژی سیگنال از کابل نشت می‌کند و در کابل دیگر دریافت می‌شود. به این نشت واپس‌روی[و ۱] می‌گویند. هم‌شنوی را می‌توان به دو دستهٔ همشنوی سرهای دور[و ۲] و هم‌شنوی سرهای نزدیک[و ۳] تقسیم کرد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.