دیکشنری تخصصی ایرانیان

craving

دیکشنری تخصصی روانشناسی

ولع

تمایل قوی و شدید برای انجام کاری به‌ویژه مصرف مواد اعتیادآور.

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

ویار

میل شدید به خوردن یک مادۀ غذایی عموماً در زنان باردار.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.