دیکشنری تخصصی ایرانیان

courtship

دیکشنری تخصصی روانشناسی

جفت جذبی

رفتار گونه‌های مختلف حیوانات و انسان در دورۀ قبل از تولیدمثل (در حیوانات) یا در دورۀ پیش از ازدواج (در انسان‌ها).

دیکشنری تخصصی پزشکی

جفت جذبی

رفتار گونه‌های مختلف حیوانات و انسان در دورۀ قبل از تولیدمثل (در حیوانات) یا در دورۀ پیش از ازدواج (در انسان‌ها).

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.