دیکشنری تخصصی ایرانیان

coupling

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی مکانیک

جفت گردان

وسیلۀ اتصال‌دهندۀ مکانیکی یا برقی یا هیدرولیکی که دو محور هم‌راستا را به هم متصل می‌کند و حرکت چرخشی یکی را به دیگری منتقل می‌کند.

فرهنگ لغات مهندسی راه آهن

قلاب

بخشی از تجهیزات قطار که امکان آزاد شدن اتصال بین دو خط‌نورد را فراهم می‌کند.

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.