دیکشنری تخصصی ایرانیان

conversion

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

تبدیل

[روان‌شناسی] فرایند روان‌شناختی ناخودآگاهانه‌ای که در آن تکانه‌ها و خاطره‌ها و خیال‌ها و کلاً آرزوهای واپس‌زده به نشانه‌های بدنی یا جسمی تبدیل می‌شوند|||[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] 1. تغییر شیمیایی واکنش‏دهنده‏ها به فراورده‏ها 2. تغییر شکل همپارها به یکدیگر.

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

تغییر مقوله

یکی از فرایندهای واژه‌سازی که بدون کمترین کاهش یا افزایشی مقولۀ پایه را تغییر می‌دهد.

شیمی

تبدیل

[روان‌شناسی] فرایند روان‌شناختی ناخودآگاهانه‌ای که در آن تکانه‌ها و خاطره‌ها و خیال‌ها و کلاً آرزوهای واپس‌زده به نشانه‌های بدنی یا جسمی تبدیل می‌شوند|||[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] 1. تغییر شیمیایی واکنش‏دهنده‏ها به فراورده‏ها 2. تغییر شکل همپارها به یکدیگر.

دیکشنری تخصصی برق

واگردانی

← واگردانی برق.

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

تبدیل

[روان‌شناسی] فرایند روان‌شناختی ناخودآگاهانه‌ای که در آن تکانه‌ها و خاطره‌ها و خیال‌ها و کلاً آرزوهای واپس‌زده به نشانه‌های بدنی یا جسمی تبدیل می‌شوند|||[شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] 1. تغییر شیمیایی واکنش‏دهنده‏ها به فراورده‏ها 2. تغییر شکل همپارها به یکدیگر.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

واگردانی

← واگردانی برق.

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

تبدیل

1. تغییر جنگل از یک نظام جنگل‌ به نظام دیگر یا از یک گونۀ درختی به گونۀ دیگر 2. تغییر شکل الوارچوب به فراورده‌ای دیگر.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.