دیکشنری تخصصی ایرانیان

control group

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی پزشکی

گروه شاهد

گروهی که با گروه دارای متغیر وابسته، در مطالعۀ موردشاهدی، یا با گروه دارای متغیر مستقل، در مطالعات هم‌گروهی و تجربی، مقایسه می‌شود|||متـ . شاهدها controls.

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

گروه شاهد

گروهی که با گروه دارای متغیر وابسته، در مطالعۀ موردشاهدی، یا با گروه دارای متغیر مستقل، در مطالعات هم‌گروهی و تجربی، مقایسه می‌شود|||متـ . شاهدها controls.

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

علوم تربیتی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.