دیکشنری تخصصی ایرانیان

contingency

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

پیشایندی

زمان یا هزینه‌ای که برای برآوردن نیازهای پیش‌بینی‌نشدۀ پروژه در نظر گرفته می‌شود.

علوم نظامى

وضعیت اضطراری

وضعیت فوق‌العاده یا حالت اضطراری به عللی نظیر بلایای طبیعی یا حملۀ مخالفان حکومت که نیاز به عملیات نظامی دارد.

لغات تخصصی مربوط به کار

پیشایندی

زمان یا هزینه‌ای که برای برآوردن نیازهای پیش‌بینی‌نشدۀ پروژه در نظر گرفته می‌شود.

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.