دیکشنری تخصصی ایرانیان

contamination

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی هوافضا

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی فیزیک

آلایش

[زمین‏شناسی] فرایندی که در طی آن ترکیب شیمیایی ماگما براثر گوارد میانبارها یا سنگ درون‌گیر تغییر می‌کند|||[فیزیک]‏ حضور ناخواستۀ مواد پرتوزا در هر جا.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

آلایش

[زمین‏شناسی] فرایندی که در طی آن ترکیب شیمیایی ماگما براثر گوارد میانبارها یا سنگ درون‌گیر تغییر می‌کند|||[فیزیک]‏ حضور ناخواستۀ مواد پرتوزا در هر جا.

محیط زیست

ناسالمی

تغییرات نامطلوب شرایط آب یا خاک براثر عوامل یا موادی که آن را غیرقابل‌مصرف کند.

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.