دیکشنری تخصصی ایرانیان

construction manager

لغات تخصصی مربوط به کار

مدیر اجرا

کارگزاری حرفه‌ای که به نیابت از کارفرما مدیریت تمامی مراحل پروژه را، شامل برنامه‌ریزی و طراحی و مهندسی و ساخت، بر عهده می‌گیرد تا دستیابی به بهترین نتیجۀ ممکن از پروژه را تضمین کند.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.