دیکشنری تخصصی ایرانیان

complication

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

گره افکنی

آغاز درگیری در داستان نمایش که باعث پیچیده‌تر شدن پِی‌رنگ می‌شود.

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.