دیکشنری تخصصی ایرانیان

competency

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مدیریت

شایستگی

مجموعه‌ای از توانایی‌ها و تعهدات و دانش‌ها و مهارت‌ها که فرد یا سازمان را قادر می‌سازد تا کار خود را به‌طور مؤثر انجام دهد |||متـ . صلاحیت.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حسابداری

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.