دیکشنری تخصصی ایرانیان

company

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی اقتصاد

شرکت

تشکلی برای انجام فعالیتی مجاز با هدف کسب‌وکار.

شرکا

اشخاصی که با وجود شراکت در سرمایه، نام آنها در عنوان بنگاه درج نمی‏شود.

علوم نظامى

گروهان

یگانی در پیاده‌نظام که از دو یا چند دسته تشکیل شده باشد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری مهندسی نساجی

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.