دیکشنری تخصصی ایرانیان

commissioning

دیکشنری تخصصی عمران

لغات تخصصی مربوط به کار

راه اندازی

مرحله‌ای از پروژه پس از تکمیل مراحل اجرایی شامل به کار انداختن آزمایشی و اطمینان‌یابی از کارایی مطلوب و انطباق داشتن با ویژگی‌های ازپیش‌تعیین‌شدۀ تجهیزات و سامانه‌ها.

دیکشنری لغات عمومی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.