دیکشنری تخصصی ایرانیان

clostridium botulinum

ویکی پدیا

کلوستریدیوم بوتولینوم

کلوستریدیوم بوتولینوم گونه‌ای باکتری از جنس کلوستریدیوم است. این باکتری میله‌ای شکل و گرم مثبت. که در وضعیت کم اکسیژن (بی هوازی) بهتر رشد می‌کند. این باکتری درای هاگ و خاکزی می‌باشد.
هاگ در جنس کلستریدیوم معمولاً انتهایی یا نزدیک به انتها می‌باشد. اغلب متحرک دارای تاژک ازنوع پری تریش می‌باشند. آزمون‌های کاتالاز واکسیداز در جنس کلستریدیوم منفی می‌باشد.

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.