دیکشنری تخصصی ایرانیان

climate change

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی عمران

مهندسی انرژی

محیط زیست

تغییر اقلیم

هر تغییر طبیعی یا مصنوعی در آب و هوای سطح کرۀ زمین یا یک منطقۀ خاص.

هواشناسی

تغییر اقلیم

هر تغییر طبیعی یا مصنوعی در آب و هوای سطح کرۀ زمین یا یک منطقۀ خاص.

ویکی پدیا

تغییر اقلیم

فیزیک اتمسفر
دینامیک اتمسفر (رده)

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی عمران

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.