دیکشنری تخصصی ایرانیان

cleavage

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

رخ

شکست کانی در امتداد سطوح بلورشناختی آن.

زیست‌شناسی

شکافتگی

فرایند تقسیم‌ شدن یاختۀ تخم که در نتیجۀ آن همۀ یاخته‌های اندامگان‌ به وجود می‌آیند |||متـ . تسهیم.

ویکی پدیا

چاک سینه

چاک سینه یا خط سینه شکافی است که در بین سینه‌های زنان یا مردان بدنساز به ویژه به واسطه پوشیدن لباس‌های یقه باز نمایان می‌شود.

رخ

به تمایل بلورها برای شکست در امتداد صفحات بلوری خاص، رَخ یا کلیواژ گفته می‌شود. این سطوح معمولاً دسته صفحات با چگالی اتمی کم و فاصلهٔ زیاد هستند.

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.