دیکشنری تخصصی ایرانیان

children

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.