دیکشنری تخصصی ایرانیان

certificate of conformance

لغات تخصصی مربوط به کار

گواهی تطبیق

اظهارنامۀ کتبی پیمانکار مبنی بر مطابقت کار انجام‌شده با شرایط پیمان.

فرهنگ لغات مهندسی راه آهن

گواهی همخوانی

گواهی‌‌ای که برای طراحی و ساخت و آزمایش و نگهداری لوکوموتیو صادر می‌شود.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.