دیکشنری تخصصی ایرانیان

causal attribution

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی صنایع

اسناد علی

[باستان‌شناسی، آینده‌پژوهی] 1. نسبت دادن رویدادها و روندهای آینده یا گذشته به واقعیات و دلایل ممکن یا موجود |||[آینده‌پژوهی] 2. تلاش ذهنی افراد برای درک علت وقوع رویدادها و تحول‌ها و تحلیل رویدادهای ممکن آینده.

باستان ‏شناسی

اسناد علی

[باستان‌شناسی، آینده‌پژوهی] 1. نسبت دادن رویدادها و روندهای آینده یا گذشته به واقعیات و دلایل ممکن یا موجود |||[آینده‌پژوهی] 2. تلاش ذهنی افراد برای درک علت وقوع رویدادها و تحول‌ها و تحلیل رویدادهای ممکن آینده.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.