دیکشنری تخصصی ایرانیان

cartel

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حقوق

کارتل

توافقی برای تنظیم قیمت که به‌صورت رسمی یا غیررسمی بین شماری از بنگاه‌ها شکل می‌گیرد.

دیکشنری تخصصی اقتصاد

کارتل

توافقی برای تنظیم قیمت که به‌صورت رسمی یا غیررسمی بین شماری از بنگاه‌ها شکل می‌گیرد.

لغات تخصصی مربوط به کار

کارتل

توافقی برای تنظیم قیمت که به‌صورت رسمی یا غیررسمی بین شماری از بنگاه‌ها شکل می‌گیرد.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.