دیکشنری تخصصی ایرانیان

capture

دیکشنری تخصصی حقوق

شیمی

گیراندازی

[شیمی] فرایندی که در آن سامانه‌ای از ذرات، یک ذرۀ اضافی را جذب می‌کند|||[فیزیک]‏ فرایندی که در آن یک نوترون جذب هستۀ هدف می‏شود و با تشکیل هستۀ مرکب، انرژی اضافی به‌صورت تابش گاما گسیل می‏شود.

دیکشنری تخصصی فیزیک

گیراندازی

[شیمی] فرایندی که در آن سامانه‌ای از ذرات، یک ذرۀ اضافی را جذب می‌کند|||[فیزیک]‏ فرایندی که در آن یک نوترون جذب هستۀ هدف می‏شود و با تشکیل هستۀ مرکب، انرژی اضافی به‌صورت تابش گاما گسیل می‏شود.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.