دیکشنری تخصصی ایرانیان

cambiata

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

تبدیل

پیکره‏ای چهارنُتی که نُت‌های اول و چهارم آن با بخش مقابل فاصلۀ ملایم ‏می‌سازند و نُت‌های دوم و سوم آن به فاصلۀ سوم از هم نقش نُت‌های گذر یا گریز یا پهلویی را ایفا می‌کنند.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.