دیکشنری تخصصی ایرانیان

bright

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فیزیک

روشن

ویژگی سطحی که به نظر می‏رسد مقدار زیادی نور گسیل می‏کند.

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.