دیکشنری تخصصی ایرانیان

breaking

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

درهم شکست

فروپاشی موج براثر مایل شدن ستیغ موج به جلو در هنگام افزایش ارتفاع |||متـ . شکست 1.

فرهنگ لغات علوم دریایی

درهم شکست

فروپاشی موج براثر مایل شدن ستیغ موج به جلو در هنگام افزایش ارتفاع |||متـ . شکست 1.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری مهندسی نساجی

مهندسی معدن

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.