دیکشنری تخصصی ایرانیان

break down

دیکشنری تخصصی برق

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی فیزیک

فروشکست

تخلیۀ الکتریکی ناگهانی در محیط نارسانایی که به‌عنوان عایق در مدار الکتریکی به کار رفته است.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

نمابندی

تجزیۀ صحنه‏های فیلم‌نامه در قالب نماهای جداگانه، همراه با توضیح فنی آنها؛ با انجام این کار، صحنه‏هایی که پس‏زمینۀ مشترکی دارد یا در یک محل می‏گذرد و وضعیت دوربین‌ها و تجهیزات نوری مورد نیاز مشخص می‏شود.

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

زیست‌شناسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.