دیکشنری تخصصی ایرانیان

bluescreen

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

پرده آبی

فرایندی برای ترکیب تصویر پیش‌زمینه و پس‌زمینه که در آن بازیگران در مقابل یک پردۀ آبی‌ یا سبز بازی می‌کنند و بخش پس‌زمینه، در پس‌تولید، با فرایند برش فام با تصویری رایانه‌ای جایگزین می‌شود.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.