دیکشنری تخصصی ایرانیان

bereavement

دیکشنری تخصصی روانشناسی

داغ داری

احساسی ناشی از فقدان آنچه مورد علاقه است، به‌ویژه احساس ناشی از مرگ عزیزان.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.