دیکشنری تخصصی ایرانیان

behaviour

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی روانشناسی

رفتار

همۀ کنش‌ها و واکنش‌های یک اندامگان در پاسخ به محرک‌های خارجی و داخلی.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.