دیکشنری تخصصی ایرانیان

bass

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

باس

1. بم‌ترین صدای مردان 2. بم‌ترین بخش در موسیقی چهـاربخشی آوازی3. بم‌ترین یا دومین عضو بم در برخی خانواده‌های سازی.

بم

بخش بسامدپایین سامانة موسیقایی.

ویکی پدیا

بیس

باس نام بازه‌ای از صدا در موسیقی و گونه‌ای از صدای بسیار بَم مردان در خوانندگی و اپرا است.

باس

باس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

خارماهی

خارماهی نامی است که برای بسیاری از گونه‌های ماهی در راسته سوف‌ماهی‌سانان استفاده می‌شود.
خارماهی‌ها هم از ماهیان آب شیرین و هم از ماهیان آب شور دریاها هستند.

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.