دیکشنری تخصصی ایرانیان

autism

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

درخودماندگی

اختلالی روانی که شواهد نخستین آن در اوایل کودکی ظاهر می‏شود و کودک مبتلا در برقرار کردن ارتباط و تعامل اجتماعی و بازی کردن نقایص چشمگیری دارد.

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.