دیکشنری تخصصی ایرانیان

attribution theory

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

نظریه اسناد

نظریه‌ای دربارۀ فرایند نسبت دادن انگیزه به رفتار خود یا دیگران.

دیکشنری رفتار حرکتی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.