دیکشنری تخصصی ایرانیان

assay

دیکشنری تخصصی عمران

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

شیمی

مقدارسنجی

[شیمی]‏ تعیین مقدار کمی یا کیفی اجزای یک ماده|||[علوم دارویی] تعیین مقدار هریک از اجزای دارویی موجود در فراورده|||متـ . تعیین مقدار.

دیکشنری تخصصی داروسازی

مقدارسنجی

[شیمی]‏ تعیین مقدار کمی یا کیفی اجزای یک ماده|||[علوم دارویی] تعیین مقدار هریک از اجزای دارویی موجود در فراورده|||متـ . تعیین مقدار.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.