دیکشنری تخصصی ایرانیان

aspiration

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی پزشکی

برون کشی

بیرون کشیدن محتویات حفره‌ها یا بافت‌های بدن با مَکش.

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دمش

عملی که در آن هوا پس از باز شدن بست همخوان‌های انفجاری، بدون ارتعاش پرده‌های صوتی، از مجـرای دهان خارج می‌شود و صوت حاصل از آن قابل شنیدن است |||متـ . دمیدگی.

ویکی پدیا

آسپیراسیون

آسپیراسیون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.