دیکشنری تخصصی ایرانیان

archives

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری لغات عمومی

بایگانی

محل ضبط اسناد و تصاویر و نامه‏ها و پرونده‏ها |||* مصوب فرهنگستان اول.

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

آرشیو

مجموعه‌ای از منابع که به دلیل ارزش تاریخی یا حقوقی در محلی خاص نگهداری می‌شود.

باستان ‏شناسی

آرشیو

مجموعه‌ای از منابع که به دلیل ارزش تاریخی یا حقوقی در محلی خاص نگهداری می‌شود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.