دیکشنری تخصصی ایرانیان

apogee

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

اوج زمینی

1. دورترین نقطۀ مدار ماه یا ماهواره نسبت به‏ مرکز زمین|||2. دورترین نقطۀ مسیر ظاهری حرکت سیاره به دور زمین در الگوی زمین‌مرکزی|||متـ . اوج 3.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری جامع مهندسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.