دیکشنری تخصصی ایرانیان

analytical hierarchy process

دیکشنری مهندسی نساجی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی صنایع

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند توصیف و اولویت‌بندی گزینه‌های بدیل آینده در بافت فرانامه و روش‌های آینده‌پژوهی مربوط به آن با استفاده از شبکۀ سلسله‌مراتبی |||متـ . فرایند تحلیل پایگانی.

لغات تخصصی مربوط به کار

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند توصیف و اولویت‌بندی گزینه‌های بدیل آینده در بافت فرانامه و روش‌های آینده‌پژوهی مربوط به آن با استفاده از شبکۀ سلسله‌مراتبی |||متـ . فرایند تحلیل پایگانی.

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.