دیکشنری تخصصی ایرانیان

analysis of variance

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحلیل وردایی

یکی از فنون آماری که به‌وسیلۀ آن کل تغییرات موجود در مجموعه‌ای از مشاهدات، که با مجموع توان دوم انحراف‌های از میانگین اندازه‌گیری می‌شود، به منابع مشخصی تجزیه می‌شود که مولد این تغییرات‌اند|||متـ . تحلیل واریانس.

ویکی پدیا

تحلیل واریانس

تحلیل واریانس (به انگلیسی: Analysis of variance) به اختصار ANOVA مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آن‌ها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می‌شوند. در ساده‌ترین شکل آن، ANOVA آزمون آماری را فراهم می‌کند که برابری ‌میانگین‌های گروه‌های متفاوت را می آزماید، و در نتیجه آزمون تی استیودنت (t-test) را به بیش از دو گروه تعمیم می‌دهد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.