دیکشنری تخصصی ایرانیان

altruism

دیکشنری تخصصی روانشناسی

علوم اجتماعی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

نوع دوستی

به فکر دیگران بودن به‌صورتی غیرخودخواهانه و انجام دادن کارهایی برای تأمین منافع آنان بدون در نظر گرفتن منافع شخصی.

ویکی پدیا

ایثار

ایثار در لغت به معنی برگزیدن، عطا کردن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن و منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم شمردن.
در معنی اصطلاحی، نیز بدان معنی است که آدمی از روی قصد و نیت خیر، دیگران را بر خود ترجیح دهد و او را بر خویشتن برگزیند.
ایثار و دیگرگزینی عمل متعالی و اخلاقی است و در مقابل آن، استیثار و خودگزینی قرار دارد که جزو رذیلت‌های اخلاقی محسوب می‌گردد.
ابوحفص می‌گوید: «الایثار أن تقدم حظوظ الاخوان علی حظک فی أمر آخرتک و دنیاک. (سلمی: ۱۲۲)

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری جامع مهندسی

علوم تربیتی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

علوم تربیتی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.