دیکشنری تخصصی ایرانیان

altitude

دیکشنری تخصصی جغرافی

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

هواشناسی

فرازا

ارتفاع یک نقطۀ مرتفع یا هواپیما نسبت به تراز متوسط دریا.

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

ارتفاع

در هندسۀ مسطحه، پاره‌خط یا طول پاره‌خطی که از رأس یک چندضلعی بر ضلعی دیگر عمود می‌شود.

ویکی پدیا

فرازا

فرازا یا ارتفاع (گاهی ژرفا نیز نامیده می‌شود) یک واحد فاصله است که به‌صورت عمودی از یک سطح مبنا یا یک نقطه مرجع محاسبه می‌شود. سطح مبنای مرجع اغلب اوقات بر اساس هدف کار متغیر است. هرچند واژه فرازا عموماً برای ارتفاع یک نقطه از سطح آب‌های آزاد به‌کار می‌رود، اغلب در جغرافیا از اصطلاح ارتفاع از سطح دریا نیز برای اشاره به همین منظور استفاده می‌کنند.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

معماری

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی علوم دامی

مهندسی معدن

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.