دیکشنری تخصصی ایرانیان

agreeableness

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

توافق پذیری

تمایل به عمل همیارانه و عاری از خودپسندی که یکی از ابعاد «الگوی پنج‌ بُعد کلانِ شخصیت» است.

دیکشنری لغات عمومی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.