دیکشنری تخصصی ایرانیان

aging

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری رفتار حرکتی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

ویکی پدیا

سالخوردگی

در زمان‌بندی پردازش‌های سیستم‌های عامل، سالخوردگی فرآیندی است که در آن اولویت یک پردازش با افزایش مدت زمانی که انتظار کشیده است، افزایش می‌یابد. این تکنیک زمان اجرای پردازش را از روی میانگین وزن‌دار برآوردهای پیشین و مقدارهای اندازه‌گیری‌شده برآورد می‌کند. تکنیک سالخوردگی می‌تواند برای کاهش گرسنگی پردازش‌های با الویت پایین به کار رود. اینگونه می‌توان مطمئن شد پردازش‌هایی که در الویت نسبتاً پایین هستند نهایتاً انجام داده خواهند شد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

زیست‌شناسی

علوم اجتماعی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.