دیکشنری تخصصی ایرانیان

aggression

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری علوم انسانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

پرخاشگری

رفتاری ناشی از رقابت‌جویی یا خشم یا خصومت که به آسیب ‌رساندن یا نابودی یا شکست دیگری و در بعضی موارد خود شخص می‌انجامد.

ویکی پدیا

پرخاشگری

پَرخاشگَری، در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود.

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.